Riparime te ndryshme elektronike_w

Pronar: Rodion Rrapi

Koha e ushtrimit të aktivitetit: 6 vite

Lloji i aktivitetit: Dyqan shërbimesh elektronike

Përshkrim i shkurtër i biznesit

Prej disa vitesh, Rodioni ka një dyqan riparimesh elektronike në Durrës. Ai jeton me prindërit e tij që e ndihmojnë të menaxhojë biznesin. Dyqani ndodhet në një prej ndërtesave që u dëmtuan më shumë prej tërmetit të 26 nëntorit. Ai humbi disa produkte si edhe pajisjet e tij më të rëndësishme.

Falë In Motion, biznesit iu mundësua një imazh i ri tregtar dhe po ashtu disa pajisje të reja.

Planet In Motion

  • Përpilimi dhe përcaktimi i detyrave dhe procedurave në mënyrë të qartë.

  • Krijimi i një imazhi të dallueshëm biznesi.

  • Krijimi i një protokolli të thjeshtë për marrjen dhe kthimin e produkteve për riparim.

  • Ndjekja e filozofisë së 5S-ve, pastrimi i dyqanit dhe organizimi i mjeteve dhe produkteve.

  • Analizimi i produkteve dhe shërbimeve më të kërkuara duke mundësuar specializim të mëtejshëm.

  • Krijimi i një prezence online për të tërhequr klientë të rinj.

  • Një pamje e qartë e inventarit për të menaxhuar informacion të saktë rreth vlerës së biznesit dhe produkteve në gjendje.

Rezultatet

Inventar i përcaktuar

Rritje e fitimit

Imazhi i ri tregtar

Start typing and press Enter to search