Rezultatet

Impakti i zbatimit të projektit në rajone të ndryshme në Shqipëri.

Rezultatet

Një përmbledhje e rezultateve të arritura nga të gjitha metodologjitë e zbatuara prej vitit 2020 deri më sot.

0
Bashki të targetuara

0
Trajnime të ofruara ​

0
Biznese përfitues në total​

0
Orë trajnimi të ofruara​

0
Individë përfitues në total​

0
Përfitues të trajnuar​

0
Konsulentë të çertifikuar​

0
Orë asistence teknike të ofruara​

Start typing and press Enter to search