Metodologjitë

Metodologjitë tona ndërkombëtare ofrojnë instrumente për të ndërtuar modele përfshirëse biznesi. Secila prej tyre është krijuar për të përmbushur nevojat specifike të secilit biznes përfitues.

Jeni të interesuar për programin “In Motion”?

Jeni të interesuar për programin
e Zhvillimit të Furnitorëve?

Rezultatet

Një përmbledhje e rezultateve të arritura nga të gjitha metodologjitë e zbatuara prej vitit 2020 deri më sot.

11

Bashki të targetuara

45

Konsulentë biznesi të certifikuar

131

Përfitues të trajnuar

39

Trajnime të ofruara

84

Orë trajnimi të ofruara

3,618

Orë asistence teknike të ofruara

124

Biznese përfituese

875

Individë përfitues në total

Impakti ynë

Impakti i zbatimit të projektit në rajone të ndryshme në Shqipëri.

Partnerët tanë

Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm

Agjenda 2030 për Zhvillim të Qëndrueshëm, miratuar nga të gjitha Shtetet Anëtare të Kombeve të Bashkuara në 2015, parashikon një plan të përbashkët për paqen dhe prosperitetin për njerëzit dhe planetin, tani dhe në të ardhmen. Në zemër të saj janë 17 Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm (SDG), të cilat përfaqësojnë një thirrje urgjente për veprim nga të gjitha shtetet, në një partneritet global.

Start typing and press Enter to search