Metodologjitë

Metodologjitë tona ndërkombëtare ofrojnë instrumente për të ndërtuar modele përfshirëse biznesi. Secila prej tyre është krijuar për të përmbushur nevojat specifike të secilit biznes përfitues.

Jeni të interesuar për programin “In Motion”?

Jeni të interesuar për programin
e Zhvillimit të Furnitorëve?

Rezultatet

Një përmbledhje e rezultateve të arritura nga të gjitha metodologjitë e zbatuara prej vitit 2020 deri më sot.

15

Biznese të rimëkëmbura dhe të përforcuara

2

Vende të reja pune të krijuara

15

Biznese me imazh tregtar të përmirësuar

53%

Biznese me inventar të përcaktuar

10%

Rritje e fitimeve

Impakti ynë

Impakti i zbatimit të projektit në rajone të ndryshme në Shqipëri.

Partnerët tanë

Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm

Agjenda 2030 për Zhvillim të Qëndrueshëm, miratuar nga të gjitha Shtetet Anëtare të Kombeve të Bashkuara në 2015, parashikon një plan të përbashkët për paqen dhe prosperitetin për njerëzit dhe planetin, tani dhe në të ardhmen. Në zemër të saj janë 17 Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm (SDG), të cilat përfaqësojnë një thirrje urgjente për veprim nga të gjitha shtetet, në një partneritet global.

Start typing and press Enter to search